1 klasė - 1.4 nedidelis sprogimo ir gaisro pavojus.

Viršutinėje ženklo dalyje ši linija turi būti tokios pačios spalvos kaip simbolio, o apatinėje dalyje – tokios pačios spalvos kaip apatiniame kampe pavaizduotas skaičius;- spalva ir simbolis turi atitikti pavojaus ženklą, privalomą tam pavojingam kroviniui. - parodyti numerius (1 klasės krov...

1,00

1 klasė - 1.5 sprogstamosios medžiagos ir gaminiai

Viršutinėje ženklo dalyje ši linija turi būti tokios pačios spalvos kaip simbolio, o apatinėje dalyje – tokios pačios spalvos kaip apatiniame kampe pavaizduotas skaičius; - parodyti numerius (1 klasės kroviniams ir suderinamumo grupę), priskirtus šiam pavojingam kroviniui pagal atitinkamą pavojau...

1,00

2 klasė - Liepsniosios dujos

2-os klasės lipdukas skirtas pažymėti: gaisro,sprogimo, uždusimo, nušaldymo pavojui. Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

1,00

2 klasė - Toksiškos dujos

  2-os klasės lipdukas skirtas pažymėti: apsinuodijimo pavojui,nušaldymo arba nudeginimo pavojui ir talpyklos sprogimui šildant. Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

1,00

3 klasė - Liepsnieji skysčiai

  3-os klasės lipdukas skirtas pažymėti: gaisro, sprogimo pavojui. Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

1,00

4 klasė - Savaime užsidegančios medžiagos

  4-osios klasės ženklas žymi: savaiminį užsidegimą, jei pažeidžiamos pakuotės. Gali stipriai saveikauti su vandeniu. Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

1,00

5 klasė - Oksiduojančios medžiagos

  5-osios klasės ženklas žymi: stiprias reakcijas, užsidegimo ir sprogimo pavojus dėl sąlyčio su degiomis arba liepsniomis medžiagomis. Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

1,00

6 klasė - Infekcinės medžiagos

 6-osios klasės ženklas žymi: infekcijo pavojų, galimybė sukelti sunkią žmonių arba gyvūnų ligą.  Pavojų vandens aplinkai ar nuotekų sistemai. Galime ženklus pritaikyti pagal Jūsų norimą dydį. ...

1,00

6 klasė - Toksiškos medžiagos

6-osios klasės ženklas žymi: apsinuodijimą įkvėpus, nurijus ar dėl sąlyčio su oda. Pavojus vandens aplinkai ar nuotekų sistemai. Galime ženklus pritaikyti pagal Jūsų norimą dydį. ...

1,00

8 klasė - Ėdžiosios medžiagos

8-osios klasės ženklas žymi: korozijos sukeltą nudegimo pavojų gali aktyvų reagavią tarpusavyje, su vandeniu ir kitomis medžiagomis. Medžiagai išsiliejus gali susidaryti ėdūs garai. Pavojus vandens aplinkai ar nuotekų sistemai. Galime ženklus pritaikyti pagal Jūsų norimą dydį. ...

1,00

9 klasė - Pavojingos medžiagos ir gaminiai

8-osios klasės ženklas žymi: sprogimo, gaisro, nudegimo pavojų. Pavojus vandens aplinkai ar nuotekų sistemai. Galime ženklus pritaikyti pagal Jūsų norimą dydį. ...

1,00

Būtina apsaugoti akis

Ženklas - būtina apsaugoti akis  Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

1,00

Būtina devėti šalmą

Būtina devėti šalmą Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

1,00

Būtina naudoti ausines

Ženklas - būtina naudoti ausines Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

1,00

Būtina naudoti pirštines

Ženklas - būtina naudoti pirštines Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

1,00

Atkreipti dėmesį į įpareigojimus

Ženklas - atkreipti dėmesį į įpareigojimus Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

1,00

Būtina dujokaukė

Ženklas - būtina dujokaukė  Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

1,00

Draudžiama rūkyti

Ženklas - draudžiama rūkyti Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

1,00

Pašaliniams įeiti draudžiama

Ženklas - pašaliniams įeiti draudžiama Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

1,00

Draudžiama plauti įtaisus

Ženklas - draudžiama plauti įtaisus Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

1,00

Draudžiama naudotis telefonais

Ženklas - draudžiama naudotis telefonais Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

1,00

Draudžiama pjauti su siaurapjūkliu

Ženklas - draudžiama pjauti su siaurapjūkliu Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

1,00

Gaisro pavojus

Ženklas - gaisro pavojus Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

1,00

Sprogi aplinka

Ženklas - sprogi aplinka Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

1,00

Atsargiai! Aukšta temperatūra

Ženklas - Atsargiai! aukšta temperatūra Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

1,00

Atsargiai! Radioaktyvios medžiagos

Ženklas - Atsargiai! Radioaktyvios medžiagos Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

1,00

Atsargiai! Angos grindyse

Ženklas - Atsargiai! Angos grindyse Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

1,00

Taškomos kaitrios dalelės

Ženklas - Taškomos kaitrios dalelės Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

1,00

Dėmesio, specialios atliekos

Ženklas - Dėmesio, specialios atliekos Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

0,70

Anglies oksidas

Ženklas - Anglies oksidas Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

0,70

Išėjimas žemyn į kairę

Ženklas - Išėjimas žemyn į kairę Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

0,50

Išėjimas viršun į dešinę

Ženklas - Išėjimas viršun į dešinę Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

0,50

Išėjimas žemyn

Ženklas - Išėjimas žemyn Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

0,50

Avarinis išėjimas

Ženklas - Avarinis išėjimas Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

0,50

Gaisrinės žarnos ritinys

Ženklas - Gaisrinės žarnos ritinys Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

0,30

Išėjimas į kairę

Ženklas - Išėjimas viršun į kairę Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

0,30

Gesintuvas

Ženklas - Gesintuvas Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

0,30

Gaisrinės kopėčios

Ženklas - Gaisrinės kopėčios Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

0,30

Gaisro gesinimo įrangos rinkinys

Ženklas - Gaisro gesinimo įrangos rinkinys Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

0,30

Gaisro avarinis telefonas

Ženklas - Gaisro avarinis telefonas Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

0,30

Rūkymo vieta

Ženklas - Rūkymo vieta Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

0,30

Atsakingas už priešgaisrinė saugą

Ženklas - Atsakingas už priešgaisrinė saugą Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

0,50

Dirbti čia

Ženklas - Dirbti čia Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

0,35

Asg

Ženklas - Asg Jei pastate esančių Asg kategorijos patalpų bendras plotas viršija 5% viso pastato patalpų ploto arba užima daugiau nei  200 kv.m.Leidžiama nepriskirti pastato Asg kategorijai, jeigu Asg kategorijos patalpų bendras plotas neviršija 25 proc. pastato ploto (bet ne didesnis k...

0,35

Atgabentų medžiagų ir daiktų patikrinimas

Ženklas - Atgabentų medžiagų ir daiktų patikrinimas Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

0,65

Pirmosios pagalbos dušas

Ženklas - Pirmosios pagalbos dušas Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

0,30

Akių praplovimo įtaisas

Ženklas - Akių praplovimo įtaisas Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

0,30

Tylos

Ženklas - Tylos Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

1,00

Bendras stendas

Bendras stendas Galime pritaikyti pagal Jūsų poreikius, taip galime sumaketuoti Jums reikalingą ženklą, su reikiamais ženklais. ...

1,10

Avarinis išėjimas

Ženklas - avarinis išėjimas Galime ženklo dydį galime pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

0,35

Klevo lapas

Ženklas - Klevo lapas Pradedantiesiems vairuotojams (neturintiems dvejų metų stažo) privaloma automobilio galinės dalies kairėje pusėje turėti baltą kvadrato formos skiriamąjį ženklą su žaliu apvadu ir žaliu klevo lapu viduryje.  Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

0,45

Mokamoji transporto priemonė

Ženklas - Mokamoji transporto priemonė Motorinių transporto priemonių (jų junginių), kuriomis mokoma vairuoti, priekis ir galas turi būti pažymėti baltu lygiakraščio trikampio formos skiriamuoju ženklu su raudonu apvadu ir juoda raide „M“ viduryje. Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreik...

0,50

Neįgalusis

Ženklas - Neįgalusis Transporto priemonės, kurią vairuoja teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ turintys neįgalieji arba juos vežantys asmenys, priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais mėlynais skiriamaisiais ženklais „Neįgalusis“ su baltu apvadu ir baltu kelio ženklo „Neįgal...

0,45

Užsisegti saugos diržą

Ženklas - Transporto priemonė su dygliuotom padangom Autobusuose, kuriuose įrengti saugos diržai, priešais kiekvieną sėdynę arba ant autobuso sėdynės ar šalia jos matomoje vietoje gali būti pavaizduotas informacinis ženklas „Užsisek saugos diržą“. Ženklas yra juodos ir baltos spalvos, jo aps...

0,30

Vežami vaikai

Ženklas - Vežami vaikai Vežančio vaikų grupes autobuso priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais šviesą atspindinčio geltono fono skiriamaisiais ženklais su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo „Vaikai“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 400 mm, apvado plotis – 40 mm. Galime dyd...

12,00

Nešnekėti su vairuotoju

Ženklas - Nešnekėti su vairuotoju Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

0,35

Vieta neįgaliesiams

Ženklas - Vieta neįgaliesiams Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

0,35

Ledus salone valgyti draudžiama

Ženklas - Ledus salone valgyti draudžiama Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. ...

0,35

Ženklas - bendras tualetas

Ženklas - bendras tualetas Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. Jei neradote, tai ko norėjote susisiekite su mumis, pagaminsime produktą pagal Jūsų norimą dydį, formą ant Jums reikiamos medžiagos rūšies. ...

0,35

Ženklas - viešas tualetas

Ženklas - viešas tualetas Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. Jei neradote, tai ko norėjote susisiekite su mumis, pagaminsime produktą pagal Jūsų norimą dydį, formą ant Jums reikiamos medžiagos rūšies. ...

0,35

šilumos punktas

Ženklas - šilumos punktas Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. Jei neradote, tai ko norėjote susisiekite su mumis, pagaminsime produktą pagal Jūsų norimą dydį, formą ant Jums reikiamos medžiagos rūšies. ...

0,50

Ženklas - rūkymo vieta

Ženklas - rūkymo vieta Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. Jei neradote, tai ko norėjote susisiekite su mumis, pagaminsime produktą pagal Jūsų norimą dydį, formą ant Jums reikiamos medžiagos rūšies. ...

0,35

Ženklas - patalpa stebima vaizdo kameromis

Ženklas - patalpa stebima vaizdo kameromis  Galime dydį pritaikyti pagal Jūsų poreikius. Jei neradote, tai ko norėjote susisiekite su mumis, pagaminsime produktą pagal Jūsų norimą dydį, formą ant Jums reikiamos medžiagos rūšies. ...

0,35

Info

Lipdukams naudojama PVC plevelė. Populiariausių prekių kainos rodomos apskritime, keičiant prekės dydį, kaina keičiasi į mažąją arba į didžiąją pusę. Prekės suruošiamos/pristatomos per 2-7 darbo dienas nuo apmokėjimo dienos.

Susisiekite su mumis

+37068298180
info@visizenklai.lt